Červnové ceny jsou tu. Nejvýhodnější ceny v roce.

Doprava po celé ČR zdarma

Zákaznická linka

604 22 88 55

PO-ČT 7:30 - 16:00, PÁ 7:30 - 15:00

Zadejte PSČ a získáte lepší ceny pro váš region

Kvalita pelet je klíčovým faktorem pro úspěšné a efektivní vytápění, a to zahrnuje jednotný tvar, nízký obsah prachu a vysokou hustotu, která zajišťuje spolehlivé spalování a minimální emise.

Dřevěné pelety jsou rozděleny do tří tříd především podle kvality použitého dřeva. Pro většinu domácích kotlů a kamen jsou určeny nejkvalitnější pelety na topení třídy A1, vyrobené z kmenového dříví, chemicky neošetřené a s velmi nízkým obsahem popela. Naopak peletky nejnižší kvality – třídy B, jsou určené především pro průmyslové zpracování.

  • Třída pelet A1 je prvotřídní kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety ENplus A1 jsou vyrobeny pouze z čistého kmenového dříví nebo chemicky neošetřených dřevních zbytků bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela. Do této kategorie patří čistě světlé, většinou smrkové pelety. Jsou charakteristické tím, že při jejich spalování vzniká jen minimum jemného popela, který se vůbec nespéká a mají vysokou výhřevnost a tvarovou stálost.
  • Třída pelet A2 se používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V peletách A2 již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,2 %.
    Kategorie pelet A2 může být vyrobena vedle kmenového dříví a chemicky neotřených zbytků i z celých stromů bez kořenů (tj. včetně kůry a větví), zbytků po těžbě dřeva a kůry. Zde lze zařadit peletky na topení vyráběné z odpadu zpracovaného přímo při těžbě nebo z odpadu při zpracování dřeva na pilách. Oproti světlé peletě jsou charakteristické tmavší barvou a v jejich struktuře jsou patrná drobná zrnka kůry. Tmavá barva dřevní peletky může také znamenat skutečnost, že surovina byla sušena při teplotách na 200°C. Při spalování vzniká oproti dřevěným peletám A1 větší množství popela, který se na roštu již napéká, a proto nejsou dřevěné peletky třídy A2 vhodné pro některé typy spalovacích zařízení (zejména pro kotle s trubicovými a kelímkovými hořáky).
  • Třída B označuje dřevní pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele (do 2 %), výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry.
    Dřevěné peletky zařazené do této třídy mohou být vyrobeny z jakékoliv dřevní biomasy a suroviny mohou být použity i z chemicky ošetřené dřevní zbytky, tedy například z pilin z nábytkářského průmyslu či recyklované stavební dřevo a obaly. Dřevní peletky vyrobené z pilin dřevotřísky mohou být zaměnitelné s peletkami A1. Ty však mají menší mechanickou odolnost a při spalování vzniká poměrně velké množství popela, který se navíc může spékat. Topné pelety třídy B lze spalovat pouze ve speciálně konstruovaných hořácích, jakými jsou například retortové hořáky, které byly původně konstruovány pro spalování spékavého uhlí.  

Garance nejvyšší kvality – "ENplus"

Pokud chce mít zákazník skutečně garantovanou nejvyšší kvalitu pelet, tak jednoznačně doporučujeme kupovat peletky na topení s mezinárodním certifikátem ENplus A1, splňují požadavky jednotné normy ISO 17225-2, která určuje základní parametry a kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavedla norma nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším kritériem je vysoká teplota tání popela, jinak by popel mohl struskovat a napékat se na hořáky.

Tím má zákazník zaručeno, že topí peletami nejvyšší kvality, splňující přísné normy. Tím by mělo být zaručeno optimální a efektivní využití domácích spalovacích zařízení. V případě, že by kamna nebo kotle nedosahovaly slibovaných parametrů, lze se při reklamacích u výrobců prokázat tím, že nedošlo k jejich poškození vlivem použití nekvalitních pelet.

Certifikace ENplus A1 je rozšířena do více než 40 států na celém světě, a odhaduje se, že více než 50% všech vyrobených pelet získalo certifikaci ENplus. Česká republika patří v tomto ohledu mezi „premianty“, protože 96% českých pelet se může pyšnit označení ENplus.

Dřevěné pelety z naší nabídky

Přihlášení zákazníka


Registrovat se Zapomenuté heslo
Zavřít Přihlásit
Probíhá načítání polohy ...
Aplikuje se kupón ...