Květnové ceny jsou tu. Nejvýhodnější ceny v roce.

Doprava po celé ČR zdarma

Zákaznická linka

604 22 88 55

PO-ČT 7:30 - 16:00, PÁ 7:30 - 15:00

Zadejte PSČ a získáte lepší ceny pro váš region

Dřevní pelety se vyrábějí lisováním pilin a dřevních odpadů pod vysokým tlakem bez použití chemických přísad, což z nich činí ekologický a efektivní zdroj paliva. Více o výrobě zde.

Při zpracování dřeva skončí až třetina materiálu jako odpad. Díky výrobcům dřevěných pelet a briket již tento ekologický odpad nepřijde nazmar. Nejkvalitnější certifikované pelety ENplus A1 se mohou vyrábět pouze z čistých pilin kmenového dřeva bez kůry a jiných příměsí. Než se piliny přemění v kvalitní pelety, musí projít náročným technologickým postupem.

Výroba dřevěných briket

Grafické schema © 2020 Agentur für Erneuerbare Energien e.V. licence pro Drevenepelety.cz

Sušení

Piliny z čerstvého pořezu mívají většinou vlhkost 40 – 60%. Před lisováním je nutné ji sušením snížit na 10 – 15%. Sušení je energeticky nejnáročnější fází celého procesu peletování a přesné dodržení technologického postupu je klíčovým faktorem pro výslednou kvalitu pelet. V menších peletárnách se většinou používají bubnové sušičky, v těch větších technologicky vyspělejší – pásové sušičky.

  • Bubnové sušárny
    Levnější a díky tomu užívanější technologií sušení představují bubnové sušárny. Sušení piliny probíhá v rotujícím válci (bubnové sušárně), ve kterém je dřevní hmota vysušována za pomoci horkého vzduchu, který většinou dodává kotel na dřevní štěpku a piliny. Za sušárnou je soustava cyklonů, která slouží k oddělení dřevní hmoty od proudu horkého vzduchu.

  • Pásové sušárny
    Technologicky nejdokonalejší jsou tzv. pasové sušárny. Dřevní hmota je rozložena v tenké vrstvě na pásu, který se pomalu posunuje sušárnou, kde je profukována horkým vzduchem. Rychlost posunu je automaticky řízena podle vlhkosti suroviny. Do sušárny je přiváděná pára nebo horká voda, která přes výměníky ohřívá vzduch (do 120 °C). Tento postup zajišťuje konstantní vlhkost dřevní hmoty před samotným lisováním.

Drcení

Protože se pelety na topení vyrábí z dřevní hmoty (pilina, hoblina), která má různou velikost, je nutné ji ještě před samotným lisováním rozdrtit na přibližně stejnou zrnitost. Pro výrobu pelet o průměru 6 nebo 8 mm jsou proto piliny zpracovávány v kladívkovém drtiči (mlýnu s malými kladívky) na rozměr maximálně 3,5 mm.

Dále putuje pilina do míchacího zásobníku/zařízení, kde získá stabilní vlhkost a někdy je do ní přimícháno kvůli lepší odolnosti pelet asi 1% krmné mouky nebo škrobu. 

Vlhčení

Mohlo by se zdát, že jde o úplně nelogický krok. Nejprve energeticky náročné sušení a následně zase vlhčení. Zásadní rozdíl je ale v tom, že při sušení se dřevní hmota zbavuje své celkové vlhkosti. Oproti tomu je zvlhčování před lisováním je pouze povrchové. Zvlhčená napomáhá lepší spojení a prostupností dřevní hmoty matricí, a tím i nižší energetické náročnosti na lisování.

Lisování

Samotné dřevěné peletky vzniká na protlačovacím matricovém lise. Podle tvaru matrice rozlišujeme dva základní typy lisů: deskový a prstencový. 

Menší peletárny používají převážně deskové lisy. Jejich základ tvoří pevně horizontálně uložená plochá kruhová matrice, po které se odvalují dvě až čtyři rolny. V závislosti na rychlosti rotace rolen je na matrici vpravována dřevní hmota, kterou rolny zatlačují do kanálků požadované velikosti.

Oproti tomu velké peletárny používají konstrukčně sice složitější, ale o to výkonnějších prstencové lisy, ve kterých naopak rotuje samotná matrice. Ta má tvar prstence a je v lisu uložena vertikálně. Dávkovačem je dřevní hmota přidávána dovnitř matrice, kde jsou umístěny 2 – 3 rolny. Rotací matrice je surovina vtlačována pod rolny, které se díky tření otáčejí okolo své osy a zatlačují surovinu do malých kanálků o požadované velikosti, které zformují dřevní hmotu do válečkovitého tvaru.

Chlazení

Dřevní pelety se vlivem vysokého tlaku v lisu zahřejí na teplotu 90 – 110 °C. Pro dosažení vysoké pevnosti je nutné dřevní peletky rychle ochladit. Proto putují z lisu přímo do chladiče, kde se prostřednictvím vháněného vzduchu ochladí na teplotu přibližně 40 °C. Následně jsou přemístěny do zásobníku.

Separace

Aby dřevěné pelety obsahovaly co nejméně jemných částic (tzv. odrol), které mohou ucpat podavač (především) v domácích kamnech a kotlích, procházejí peletky mezi chladičem a zásobníkem ještě tzv. separátorem. Jedná se o vibrační síto s velikostí ok do průměru 3,5 mm na kterém je od pelet oddělen odrol, jenž putuje ještě jednou do lisu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám materiálu.

Zásobník

Zvláště ve větších peletárnách je nutné vyrobené pelety bezpečně uskladnit ve velkokapacitních silech, anebo je rovnou balit do tunových textilních vaků (big-bagů) nebo do 15 kg plastových pytlů, které následně robot naskládá na paletu a precizně zabalí streč fólií, aby byly peletky na topení chráněny proti vlhkosti a nachystány k transportu ke spotřebiteli.

Dřevěné pelety z naší nabídky

Přihlášení zákazníka


Registrovat se Zapomenuté heslo
Zavřít Přihlásit
Probíhá načítání polohy ...
Aplikuje se kupón ...